ADR Transport

Anvend Transportkonsulenten

- som din eksterne sikkerhedsrådgiver

Som udgangspunkt skal alle virksomheder, der beskæftiger sig med transport af farligt gods af vej, have udpeget en sikkerhedsrådgiver. Sikkerhedsrådgiveren behøver ikke være en ansat i firmaet - man kan benytte sig af en ekstern rådgiver. Det er et krav at sikkerhedsrådgiveren er indehaver af et gyldigt bevis for bestået sikkerhedsrådgivereksamen.


Når virksomheden har udpeget en sikkerhedsrådgiver skal virksomhedens ledelse underskrive og indsende Beredskabsstyrelsens skema til udpegning af sikkerhedsrådgivere til Beredskabsstyrelsen.


TRANSPORTKONSULENTEN tilbyder at fungere som ekstern sikkerhedsrådigver for transportøren, hvorefter vi varetager ledelsens forpligtelser overfor myndighederne.

En sikkerhedsrådgiver skal bl.a.føre tilsyn med, at reglerne for transport af farligt gods overholdes


rådgive virksomheden om transport af farligt gods


undersøge, hvad der er praksis og om nødvendigt indføre procedure for en lang række forhold af betydning for sikkerheden


sikre at virksomhedens medarbejdere har den fornødne uddannelsesikre at uheld, hændelser og konstaterede overtrædelser i relation til vejtransport af farligt gods følges op af forebyggende tiltag


indhente alle relevante oplysninger og udarbejde en rapport til virksomheden, såfremt der sker hændelser eller uheld

udarbejde en årsrapport til ledelsen, der beskriver virksomhedens og rådgiverens aktiviteter i det forløbne år

Hvem skal have en sikkerhedsrådgiver?