Velkommen

Uafhængig rådgivning

- til vognmandsbranchen

Sparringspartner for den selvstændige danske vognmand


Vognmandsbranchen er måske det mest lovregulerede erhverv i Danmark. En lange række regler og paragraffer giver konstante udfordringer for den selvstændige vognmand. TRANSPORTKONSULENTEN holder øje med reglerne og lader vognmanden koncentrere sig om driften af sin virksomhed.

Sparringspartner

Som ejerleder er vognmanden ofte nødsaget til at anvende en stor del af sin energi til de daglige driftsopgaver. I mange virksomheder er vognmanden desuden "selvkører".

TRANSPORTKONSULENTEN er den sparringspartner, der kan benyttes som rådgiver ved de større og mere langrækkende beslutninger.

Værn mod bureaukrati

Afhængig af virksomhedens transportspeciale vil der være en række lovmæssige hensyn, der skal overholdes. Slip bureaukratiet og overlad det til TRANSPORTKONSULENTEN at ordne myndighedsregistreringer,

udarbejde egenkontrolprogrammer og arbejdsplads-vurderinger m.v. TRANSPORTKONSULENTEN virker desuden som sikkerhedsrådgiver ved farlig gods transporter og som personaleadministrator, hvis virksomheden beskæftiger chauffører.